Általános Szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.gyermektaplalkozas.hu, illetve a www.babataplalas.hu címen elérhető szolgáltatásokra, azok igénybevételére, illetve a weboldalak használata során létrejött adásvételre vonatkoznak.

I. Eladó
A www.gyermektaplalkozas.hu, illetve www.babataplalas.hu címen elérhető szolgáltatásokat és az értékesítést az alábbi gazdasági társaság (a továbbiakban: Eladó) nyújtja és végzi:
Cs & Cs Kft.
1162 Budapest, Szent Imre u. 118.
Telefon: (+36 1) 405 34 13
Fax: (+36 1) 405 39 51
E-Mail: kapcsolat(kukac)gyermektaplalkozas.hu
Adószám: 10706312-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-164220
Bankszámlaszám: CIB Bank, 10700794-45193402-51100005

II. Vevő
Az a felhasználó, aki a www.gyermektaplalkozas.hu, ill. a www.babataplalas.hu weboldalon a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szolgáltatást vesz igénybe, ill. vásárlást kezdeményez.

III. A szolgáltatás tárgya
Az Eladó a www.gyermektaplalkozas.hu, ill. babataplalas.hu oldalon információt szolgáltat és könyveket, valamint egyéb kiadványokat értékesít.
Az Eladó a www.gyermektaplalkozas.hu, ill. www.babataplalas.hu oldalon a "Kiadványok >> Babatáplálási útmutatóink" menüpont alatt elérhető könyveket és kiadványokat értékesíti. A weboldalon feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t, és forintban értendők. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az általa értékesített termékek kínálatát megváltoztassa.
Amennyiben a Vevő a www.gyermektaplalkozas.hu, ill. www.babataplalas.hu oldalakon termékeket rendel, adásvételi szerződés jön létre, amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályoz.

IV. A szolgáltatás feltételei
A szolgáltatások igénybevétele és a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. A könyvek megrendelése e-mailben történik.
Az adás-vétel sikeres lebonyolításához az alábbi adatok megadására van szükség:
- megrendelt tétel(ek) darabszáma,
- megrendelő vezeték- és keresztneve,
- e-mail cím,
- szállítási cím,
- a jelen ÁSZF elfogadása.
A vásárlás során megadott adatokat az Eladó kizárólag a megrendelés lebonyolításához használja, azokat nem őrzi meg.

VI. A megrendelés módja
A könyvek megrendelése és megvásárlása e-mailben, az V. pontban felsorolt adatok Eladó felé továbbításával történik.
A megrendelésről az Eladó a megadott e-mail címre visszajelzést küld, amely tartalmazza a megrendelés tárgyát, a fizetés adatait és a szállítási határidőt.

VII. Átvételi mód, szállítás
Az Eladó a megrendelt terméket postai úton küldi meg a megrendeléskor megadott szállítási címre.
A szállítási költségeket az Eladó átvállalja.
Az Eladó a postai szállítás során keletkezett sérülésekért nem vállal felelősséget.
A nyomdai hibás termékeket az Eladó csak abban az esetben cseréli, ha azok sértetlen és kifogástalan állapotban érkeznek vissza hozzá.

VIII. Sikertelen kézbesítés
Amennyiben a kézbesítés a Vevő hibájából meghiúsul, az esetleges újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik.

IX. Fizetés
A megrendelt termék vételárának megfizetése előreutalással történik. Az utaláshoz szükséges adatok a jelen ÁSZF-ben, ill. a megrendelést visszaigazoló e-mailben is elérhetők.

X. Jótállás
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, amennyiben az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül ez irányú szándékát jelzi az Eladó felé. Elállás esetén először kérjük, jelezze elállási szándékát az Eladónak, majd egyeztetés után, bontatlan csomagolásban küldje vissza a megrendelt terméket az Eladó címére. A visszaküldés postaköltsége a Vevőt terheli. Az Eladó a kiadványok visszaérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a termék árát (a posta- és bankköltségeket nem).

XI. Reklamáció, vegyes rendelkezések
A Vevő panaszait, kifogásait írásban, az Eladó székhelyére címzett postai levélben, a kapcsolat(kukac)gyermektaplalkozas.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy személyesen, az Eladó székhelyén közölheti.
Az ÁSZF a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltatói tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések az irányadóak.
Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A felek a szerződés értelmezése vagy vitáik során az esetlegesen érvénytelen rendelkezést kötelesek egy gazdasági, üzleti tartalmát tekintve legközelebb álló, de jogilag érvényes kikötéssel helyettesíteni.
A Vevő és az Eladó jelen ÁSZF-ben szabályozott szerződéses jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni.
Az Eladó jogosult az ÁSZF-et és/vagy annak mellékleteit a megváltozott piaci körülmények miatt alapos okkal (a szolgáltatási technológia fejlődése, beszerzési árak változása stb.) egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról az Eladó köteles tájékoztatni Fogyasztót, legkésőbb a módosítás életbe lépése előtt 15 nappal, az Eladó honlapján való közzététel útján.
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből, a felek közti jogviszonyból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, érvénytelenségével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

XII. Jogi nyilatkozat
Az Eladó a weboldal látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. A tartalmi hibákat, amint tudomást szerez róluk, javítja. A weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott adatok kizárólag a nyilvánosság általános tájékoztatását szolgálják, az Eladóra nézve nem kötelező érvényűek. Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak késedelmes aktualizálás miatt nem folyamatosan érvényesek.
A Vevő a külső linkeken elérhető tartalmakért felelősséget nem vállal. A hivatkozott oldalak működéséért és tartalmáért kizárólag azok üzemeltetője felel.
Az Eladó nem vállal felelősséget a közvetett vagy közvetlen károkért és adatveszésért, melyek a weboldal használatából, illetve az állományok és adatok letöltéséből származnak. Amennyiben az oldal használatából eredő kárt szándékosság vagy súlyos hanyagság okozza, a felelősség kizárása nem érvényes.

XIII. Szerzői jogok
Az www.gyermektaplalkozas.hu, illetve www.babataplalas.hu oldal tartalmát a szerzői jog védi. Az oldalon szereplő információkról csakis személyes használatra és nem kereskedelmi céllal készülhet másolat.
A grafikus és szöveges részek, logók, képek stb. sokszorosítása, másolása, megváltoztatása, átdolgozása, nyilvánosságra hozatala csak az Eladó írásos engedélyével engedélyezett.